1.097 αιτήσεις πήραν έγκριση για το Εξοικονομώ την α' εβδομάδα του Αυγούστου

Πτώση 25,3% στην οικοδομική δραστηριότητα
08/08/2011
Αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Φθινόπωρο
22/08/2011
Πτώση 25,3% στην οικοδομική δραστηριότητα
08/08/2011
Αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Φθινόπωρο
22/08/2011
Επιπλέον 1.097 αιτήσεις πολιτών για ένταξη στο “Εξοικονόμηση κατ' Οίκον”, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 12.147.290,77 ευρώ εγκρίθηκαν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου σύμφωνα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Στα μέσα Ιουλίου είχαν εγκριθεί οι πρώτες 2.215 αιτήσεις πολιτών για ένταξη στο πρόγραμμα. Συνολικά οι εγκεκριμένες αιτήσεις είναι πλέον 3312.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου ΠΕΚΑ, το πλήθος των αιτήσεων στις τράπεζες υπερβαίνει τις 38.000, από τις οποίες οι 18.600 έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ 8.000 αιτήσεις από αυτές αφορούν ολοκληρωμένους φακέλους που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους, είναι 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και απαιτείται η διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, προκειμένου να εκταμιευτεί το σύνολο του προϋπολογισμού. Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων ορίζεται η 31-12-2015.
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ώστε να προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων μέχρι τον Οκτώβριο.


Η έγκριση αιτήσεων είναι μια συνεχής διαδικασία στη βάση ολοκλήρωσης, κάθε φορά, των απαραίτητων ενεργειών από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ανάλογα με την ένταξη των ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων και βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκταμιεύεται δάνειο 65% ή 85% και χορηγείται επιχορήγηση 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων, προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Όπως υπενθυμίζεται στην απόφαση του ΕΤΕΑΝ, ο οφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα δικαιολογητικά του τουλάχιστον ένα μήνα πριν το πέρας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

Η διάρκεια των δανείων είναι 4 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης και το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93 %, που επιδοτείται κατά 100%, πλέον της εισφοράς του Ν. 128/22-28.8.1975 που ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον ωφελούμενο, ενώ ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήματος.

Πηγή: buildnet.gr