FIBRANxps GP
19/10/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo BP-60
19/10/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo BP-60
19/10/2018
FIBRANxps GP
19/10/2018

FIBRANxps PI

Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν FIBRANxps PI είναι ένα σύνθετο προϊόν που αποτελείται από πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BT με αυλακώσεις ανά 40 mm και ανθυγρή γυψοσανίδα 12,5mm.

Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BT παράγονται με εξέλαση αφρού πολυστερίνης και έχουν πολύ πυκνή και κλειστή μικροκυψελωτή δομή. Οι μικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισμένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή μονωτική ικανότητα, αλλά και να παραμένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον.

Είναι πιστοποιημένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήμανση CE.

Εφαρμογές

Οι σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps PI εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν μεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία, για:

  • θερμομόνωση εξωτερικά στο ξυλότυπο δαπέδου Pilotis
  • θερμομόνωση εσωτερικά σε χώρους αυξημένης υγρασίας

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

Download pdf

Κατάλογος Προϊόντων

Download pdf