Τεχνική Βιβλιοθήκη FIBRANgeo

 

Οι κατάλογοι προϊόντων του ομίλου FIBRAN έχουν την μορφή εγχειριδίων.

Οι πληροφορίες δεν αφορούν μόνο το προϊόν, αλλά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων συστημάτων μόνωσης, προκειμένου να βοηθήσουν τον μελετητή και τον κατασκευαστή να κατασκευάσουν ένα κτήριο με τη βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά.