Πανέλα

Τα πανέλα είναι ευρέως γνωστά κατασκευαστικά στοιχεία που αποτελούνται συνήθως από τρία ή περισσότερα υλικά. Τα εξωτερικά υλικά φέρουν το φορτίο της κατασκευής, ενώ ο πυρήνας λειτουργεί κυρίως ως θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση.

Τα πιο συνηθισμένα πανέλα που απαντώνται στην αγορά των κατασκευών είναι οι μονωτικές πλάκες επικαλυμμένες με κυματοειδές γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πάνελ με πυρήνα πετροβάμβακα είναι η αντοχή τους στη φωτιά και το γεγονός ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς τέτοια στοιχεία δεν συμβάλλουν στην εξάπλωση της φωτιάς, αλλά αντιθέτως - εμποδίζουν την εξάπλωση της. Τα πάνελ με πυρήνα από πετροβάμβακα δεν παράγουν πρόσθετη απελευθέρωση τοξικών αερίων. Έτσι, από αυτή την άποψη, είναι πολύ πιο ασφαλείς από οποιοδήποτε άλλο πάνελ με οργανικό πυρήνα.

Τα πάνελ με πυρήνα πετροβάμβακα μπορούν να κατασκευαστούν σε συνεχείς γραμμές ή σε ασυνεχή διαδικασία. Ανάλογα με την παραγωγική διαδικασία, η προετοιμασία του υλικού πυρήνα τείνει να είναι διαφορετική.

Για συνεχείς διαδικασίες κατασκευής πάνελ τύπου σάντουιτς, ο πυρήνας από πετροβάμβακα αποτελείται συνήθως από λεγόμενα τεμάχια ελάσματος, όπου οι ίνες από πετροβάμβακα τοποθετούνται κάθετα. Με αυτό τον τρόπο, οι μηχανικές ιδιότητες του μονωτικού πυρήνα είναι καλύτερες από ό, τι στην περίπτωση που οι ίνες τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.

Από την άλλη πλευρά, η ασυνεχής διαδικασία κατασκευής πάνελ σάντουιτς συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εξωτερικές στρώσεις με τις ολόκληρες σανίδες από πετροβάμβακα. Οι πλάκες που είναι κατάλληλες για αυτή τη διαδικασία κατασκευής παράγονται με συγκεκριμένο τρόπο συμπίεσης των ινών, πράγμα που τους δίνει υψηλή μηχανική ακαμψία.

Οι πλάκες FIBRANgeo CORE BL είναι έτοιμες να κοπούν σε ελάσματα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται στον πυρήνα του πάνελ σάντουιτς. Τα ταξινομούμε σε διάφορες ποιότητες ανάλογα με τις μηχανικές ιδιότητες του ελάσματος.

Οι πλάκες FIBRANgeo CORE BP είναι έτοιμες για συγκόλληση πλακών, κατάλληλες για άμεση συγκόλληση με τα εξωτερικά στρώματα των πάνελ σάντουιτς. Τα ταξινομούμε σε διαφορετικές βαθμίδες ανάλογα με τη μηχανική ακαμψία της ίδιας της πλάκας.