Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-050
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-050
05/04/2018

FIBRANgeo B-001

Περιγραφή προϊόντος

Οι ημίσκληρες πλάκες FIBRANgeo Β-001 είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα
που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162
(MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-001 μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη στη μία όψη όπως:

 • AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
 • ΑΧ (Αλουμινόχαρτο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
 • ΥΜ (Μη υφαντό μαύρο με υαλοϋφασμα)
 • ΥΑ (Μη υφαντό άσπρο υαλοϋφασμα)
 • ΧΑ (Χαρτί Kraft)

Εφαρμογές

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση , πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές:

Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως:

 • Τοίχοι και επενδύσεις τοίχων με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινες).
 • Αεριζόμενη όψη με επένδυση μαρμάρου, διακοσμητικών τούβλων, πλακιδίων, μεταλλικών πανέλων, κ.ά.
 • Στον πυρήνα δικέλυφης τοιχοποιίας, κατασκευής στο έργο (π.χ. τούβλα, πλάκες ξηράς δόμησης, μεταλλικά φύλλα

Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως:

 • Ψευδοροφή ξηράς δόμησης διάτρητη ή αδιάτρητη (π.χ. γυψοσανίδας, ορυκτών ινών, μεταλλικής, ξύλινης).
 • Επάνω σε οριζόντιο δώμα κάτω από κεραμοσκεπή.
 • Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης.
 • Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας εξωτερικής χρήσης, τσιμεντοσανίδας).
 • Ανάμεσα στα καδρόνια ξύλινου και υπερυψωμένου δαπέδου.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Κατάλογος προϊόντων

Download pdf