Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-001
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-051
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-051
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-001
05/04/2018

FIBRANgeo B-050

Περιγραφή προϊόντος

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-050 είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162
(MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-050 μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη στη μία όψη όπως:

 • AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
 • AX (Αλουμινόχαρτο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
 • YM (Μη υφαντό μαύρο υαλοΰφασμα)
 • YA (Μη υφαντό άσπρο υαλοΰφασμα)
 • XA (Χαρτί Kraft)

Εφαρμογές

Πεδίο εφαρμογών

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές:

Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως:

 • Τοίχοι και επενδύσεις τοίχων με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινες)
 • Στον πυρήνα δικέλυφης τοιχοποιίας, κατασκευής στο έργο (π.χ. τούβλα, πλάκες ξηράς δόμησης, μεταλλικά φύλλα)

Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως:

 • Ψευδοροφή ξηράς δόμησης διάτρητη ή αδιάτρητη (π.χ. γυψοσανίδας, ορυκτών ινών, μεταλλικής, ξύλινης).
 • Επάνω σε οριζόντιο δώμα κάτω από κεραμοσκεπή.
 • Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης.
 • Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας εξωτερικής χρήσης, τσιμεντοσανίδας).
 • Aνάμεσα στα καδρόνια ξύλινου και υπερυψωμένου δαπέδου.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Κατάλογος προϊόντων

Download pdf