FIBRANgeo CORE BL-60

FIBRANgeo R-040 AL
FIBRANgeo CORE BL-70
21/10/2018
FIBRANgeo R-040 AL
FIBRANgeo CORE BL-50
21/10/2018
FIBRANgeo R-040 AL

FIBRANgeo CORE BL-60

Περιγραφή προϊόντος

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo CORE BL-60 παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου και όχι υψικαμίνου με ορυκτά καύσιμα, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι παραγωγοί πετροβάμβακα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14303 (MW - Mineral Wool insulation products).

Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλος για την κατασκευή πανέλων.

Έντυπα

Scheda Tecnica

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - GR

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - ENG

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - IT

Download pdf

Catalogo 200 - FIBRANgeo

Download pdf

Brochure 211 - Coperture piane

Download pdf

Brochure 221 - Coperture a falda

Download pdf

FIBRANgeo R-040 AL

Descrizione prodotto

Feltro leggero idrorepellente in lana di roccia biosolubile, rivestito su una faccia con foglio di alluminio con funzione di freno al vapore, marcato CE conformemente alla norma UNI EN 13162, in spessore variabile.

Campo di impiego

Isolamento termico ed acustico di coperture industriali.
Isolamento termico ed acustico delle coperture a falda.
Isolamento termico ed acustico dei sottotetti non abitabili.
Isolamento termico ed acustico dei controsoffitti con lastre in gesso rivestito, laddove sia richiesta una barriera al vapore incombustibile.

Documentazione

Scheda Tecnica

Download pdf

Scheda di Sicurezza

Download pdf

Catalogo 200 - FIBRANgeo

Download pdf