FIBRANgyps SuperCARE
17/01/2023
FIBRANgyps ID
17/01/2023
FIBRANgyps ID
17/01/2023
FIBRANgyps SuperCARE
17/01/2023

FIBRANgyps SUPER

Περιγραφή προϊόντος

Οι γυψοσανίδες FIBRANgyps SUPER υψηλής μηχανικής αντοχής και επιφανειακής σκληρότητας, με ελεγχόμενη πυκνότητα, μειωμένη απορρόφηση νερού (Η1) και με επιπλέον ίνες υάλου για τη βελτίωση της συγκόλλησης του πυρήνα στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι γυψοσανίδες τύπου D-F-H1-I-R, είναι πιστοποιημένες κατά CE σύμφωνα με τα UNI EN 520 και NF του γαλλικού προτύπου. Έχουν μία διακοσμητική ανοιχτή μπλε πλευρά, και διατίθενται σε δυο διαφορετικα μεγέθη: λοξά άκρα BA13 πάχους 12,5 mm και BA15 πάχους 15 mm. Οι συγκεντρώσεις των πτητικών οργανικών ενώσεων και υπόλοιπων παραγόντων που αφορούν την υγεία, είναι κατώτερες των επιτρεπόμενων επιπέδων εκπομπής. Κατηγοριοποίηση A+ σύμφωνα με το EN ISO 16000-09.

Εφαρμογές

Κατάλληλες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές και ακουστικές ιδιότητες (έως 5 dB επιπλέον σε σχέση με συστήματα από απλές γυψοσανίδες), αυξημένη αντίσταση στη φωτιά (EI 120) και στην υγρασία όπως στα νοσοκομεία, στα σχολεία και στα σπίτια.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

DoP FIBRANgyps SUPER 13

Download pdf

DoP FIBRANgyps SUPER 15

Download pdf

Λύσεις ηχομόνωσης στα συστήματα ξηράς δόμησης

Download pdf