FIBRANgyps TECNO
12/07/2022
FIBRANgyps FT3H
12/07/2022

FIBRANgyps TECNO H

Περιγραφή

Η FIBRANgyps TECNO H είναι μια υδροαπωθητική πλάκα από ινοπλισμένη γυψοσανίδα, με σύνδεσμο αρσενικού-θηλυκού στα περιμετρικά άκρα και τιρκουάζ χρώμα και σήμανση CE κατά το πρότυπο UNI EN 15283-2. Δεν εκπέμπει ρυπογόνες ουσίες - διαθέτει ταξινόμηση A+ κατά το πρότυπο EN ISO 16000-09. Οι πλάκες FIBRANgyps TECNO H, έχουν αντίδραση στη φωτιά κατηγορίας Euroclass A1 (Άκαυστη).

Πεδίο χρήσης

Κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων ξηράς δόμησης, επενδύσεων και ψευδοροφών υψηλής μηχανικής αντοχής και υψηλής ηχομόνωσης με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Σε περιμετρικές τοιχοποιίες αλλά και τοιχοποιίες χωρισμάτων ξηράς δόμησης, ως πρώτη σειρά προτείνεται η χρήση πλακών FIBRANgyps TECNO H.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται με την ειδική κόλλα– επίχρισμα
FIBRANgyps FT3 ή/και FIBRANgyps FT3H, FIBRANgyps SCREW, FIBRANprofiles FT1718 και άλλα παρελκόμενα του συστήματος.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf