FIBRANgyps FT3H
12/07/2022
FIBRANgyps TECNO
12/07/2022
FIBRANgyps TECNO
12/07/2022
FIBRANgyps FT3H
12/07/2022

FIBRANgyps TECNO H

Περιγραφή προϊόντος

Η FIBRANgyps TECNO H είναι μια άνθυγρη πλάκα από ινοπλισμένο γύψο, με σύνδεσμο αρσενικού-θηλυκού στα περιμετρικά άκρα και τιρκουάζ χρώμα και σήμανση CE κατά το πρότυπο UNI EN 15283-2. Δεν εκπέμπει ρυπογόνες ουσίες - διαθέτει ταξινόμηση A+ κατά το πρότυπο EN ISO 16000-09. Οι πλάκες FIBRANgyps TECNO H, διαθέτει ταξινόμηση ως προς την αντίδραση στη φωτιά κατηγορίας Euroclass A1 (Άκαυστη).

Εφαρμογές

Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων, επενδύσεων και ψευδοροφών υψηλών μηχανικών αντοχών και υψηλής ηχομόνωσης με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Για την τοποθέτηση διαχωριστικών τοίχων ή επένδυσης συνιστάται η χρήση των πλακών FIBRANgyps TECNO H για την πρώτη σειρά.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται με την ειδική κόλλα– επίχρισμα FIBRANgyps FT3 ή/και FIBRANgyps FT3H, FIBRANgyps SCREW, FIBRANprofiles FT1718 και άλλα παρελκόμενα του συστήματος.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf