FIBRANgyps TECNO H
12/07/2022
FIBRANgyps FT3
11/07/2022

FIBRANgyps FT3H

Περιγραφή

Η κόλλα– επίχρισμα FIBRANgyps FT3H είναι ένα μείγμα από ημιένυδρο γύψο, πρόσθετα και ρητίνες για την τοποθέτηση και την εξομάλυνση πλακών FIBRANgyps TECNO H, γυψότουβλων και πορομπετόν και για τη συγκόλληση στοιχείων από γύψο, κορνιζών και ροζετών.

Πεδίο χρήσης

Η κόλλα– επίχρισμα FIBRANgyps FT3H έχει μελετηθεί για την τοποθέτηση και την εξομάλυνση πλακών από ινοπλισμένη γυψοσανίδα FIBRANgyps TECNO Η, γυψότουβλων και στοιχείων από γύψο.

Χρησιμοποιείται επίσης για την τοποθέτηση στοιχείων από γύψο (ψευδοροφές, ροζέτες, κορνίζες...).

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf