FIBRANgyps FT3
11/07/2022
FIBRANgyps TECNO H
12/07/2022
FIBRANgyps TECNO H
12/07/2022
FIBRANgyps FT3
11/07/2022

FIBRANgyps FT3H

Περιγραφή προϊόντος

Το υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης και φινιρίσματος FIBRANgyps FT3H είναι ένα μείγμα από γύψο, πρόσθετα και ρητίνες για την τοποθέτηση και την εξομάλυνση πλακών FIBRANgyps TECNO H, γυψότουβλων και πορομπετόν και για τη συγκόλληση στοιχείων από γύψο, κορνιζών και ροζετών.

Προϊόν συσκευασμένο σε σάκους των 25 kg.
Σήμανση ΕΝ κατά το πρότυπο UNI EN 12860:02.

Εφαρμογές

Το υλικό συγκόλλησης, αρμολόγησης και φινιρίσματος FIBRANgyps FT3H έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την εξομάλυνση πλακών από ινοπλισμένο γύψο FIBRANgyps TECNO H, γυψότουβλων και στοιχείων από γύψο.

Χρησιμοποιείται επίσης για την τοποθέτηση στοιχείων από γύψο (ψευδοροφές, ροζέτες, κορνίζες κ.α.).

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf