FIBRANxps MAESTRO M
19/10/2018
FIBRANxps 300
19/10/2018
FIBRANxps 300
19/10/2018
FIBRANxps MAESTRO M
19/10/2018

FIBRANxps 400

Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν FIBRANxps 400 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις.

Είναι το μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά με ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

 • FIBRANxps_I

  Ι (ίσια)

 • FIBRANxps_L

  L (γωνία)

Εφαρμογές

Οι σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 400 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν μεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία, για θερμομόνωση:

 • αντεστραμμένου δώματος
 • συμβατικού δώματος με υψηλές μηχανικές φορτίσεις, χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης
 • φυτεμένου δώματος εντατικής φύτευσης με υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • κεκλιμένης στέγης
 • δαπέδων στάθμευσης αυτοκινήτων
 • βιομηχανικών δαπέδων με πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • υπόγειων τοιχίων και εδαφόπλακας
 • δαπέδου με ενδοδαπέδια θέρμανση
 • δαπέδου μεταξύ ορόφων χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης
 • πισινών
 • ψυκτικών θαλάμων

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

DoP - 30-60mm

Download pdf

DoP - 70-100mm

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

Download pdf

Κατάλογος Προϊόντων

Download pdf