Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-021
16/04/2018
FIBRANxps 500
16/04/2018
FIBRANxps 500
16/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-021
16/04/2018

FIBRANxps FABRIC

Περιγραφή προϊόντος

Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps FABRIC είναι σκληρές και αδιάβροχες με πλανιαρισμένες επιφάνειες στις δύο όψεις.

Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps FABRIC παράγονται με εξέλαση αφρού πολυστερίνης και έχουν πολύ πυκνή και κλειστή μικροκυψελωτή δομή. Οι μικροσκοπικές λεπτές, σκληρές και κλειστές κυψελίδες πολυστυρενίου περιέχουν εγκλωβισμένο αδρανές αέριο και αέρα, ώστε να επιτυγχάνουν πολύ υψηλή μονωτική ικανότητα, αλλά και να παραμένουν στεγνές σε υγρό περιβάλλον.

Είναι το μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά με ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

  • FIBRANxps_I

    Ι (ίσια)

  • FIBRANxps_L

    L (γωνία)

Εφαρμογές

Οι σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps FABRIC εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν μεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία, για θερμομόνωση:

  • στον πυρήνα βιομηχανικών πανέλων
  • σε κουφόματα - θερμογέφυρες
  • σε συγκολλητά συστήματα ξηράς δόμησης

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

DoP - 20-25mm

Download pdf

DoP - 30-40mm

Download pdf

DoP - 50mm

Download pdf

DoP - 60mm

Download pdf

DoP - 70-100mm

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

Download pdf

Κατάλογος Προϊόντων

Download pdf