Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-040
16/04/2018
FIBRANgeo BP ETICS
FIBRANgeo BP-ETICS
16/04/2018
FIBRANgeo BP ETICS
FIBRANgeo BP-ETICS
16/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-040
16/04/2018

FIBRANgeo B-570-ΥΜ

Περιγραφή

Οι ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-570-YM είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Εφαρμογές

Πεδίο εφαρμογών

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές

Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως:

  • Αεριζόμενη όψη με επένδυση μαρμάρου, διακοσμητικών τούβλων, πλακιδίων, μεταλλικών πανέλων, κ.ά.
  • Τοίχοι και επενδύσεις τοίχων με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινες).

Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως:

  • Ψευδοροφή ξηράς δόμησης διάτρητη ή αδιάτρητη (π.χ. γυψοσανίδας, ορυκτών ινών, μεταλλικής, ξύλινης).

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - GR

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - ENG

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - IT

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf