FIBRANgyps ID
17/01/2023
FIBRANgyps NEXT BOARD
18/01/2023
FIBRANgyps NEXT BOARD
18/01/2023
FIBRANgyps ID
17/01/2023

FIBRANgyps AdB

Περιγραφή προϊόντος

Η γυψοσανίδα FIBRANgyps AdB είναι σύνθετη σανίδα που αποτελείται από μια γυψοσανίδα FIBRANgyps A13 συγκολλημένη με ηχομονωτική μεμβράνη EPDM
μπλε χρώματος. Η πλάκα FIBRANgyps AdB φέρει σήμανση CE κατά το πρότυπο UNI EN 14190.

Εφαρμογές

Ηχομόνωση των εσωτερικών τοίχων και επενδύσεων.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Λύσεις ηχομόνωσης στα συστήματα ξηράς δόμησης

Download pdf