Καμινάδες

Οι κατασκευαστές καπνοδόχων ή αεραγωγών προσφέρουν στην αγορά ολοκληρωμένες λύσεις συστήματος. Ως εκ τούτου, συχνά κάνουν τη δική τους ειδική μόνωση επένδυση για τα τελικά προϊόντα τους. Το υλικό μόνωσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της πυρασφάλειας είναι πλάκες πετροβάμβακα, οι οποίες είναι μονόπλευρες επικαλυμμένες από αλουμίνιο ή υαολούφασμα.