FIBRANxps ETICS BT
FIBRANxps ETICS BT
16/04/2018
FIBRANxps 500
FIBRANxps 500
16/04/2018
xps

FIBRANxps 700

Περιγραφή προϊόντος

Το προϊόν FIBRANxps 700 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις.

Το προϊόν FIBRANxps 700 εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ και συμμορφώνεται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 (Θερμομονωτικά προϊόντα κτηρίων - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS) και EN 13172.

Είναι πιστοποιημένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει τη σήμανση CE.

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

  • FIBRANxps_I

    Ι (ίσια)

  • FIBRANxps_L

    L (γωνία)

Πεδίο χρήσης

Θερμομόνωση δωμάτων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις (parking)
Θερμομόνωση βιομηχανικών δαπέδων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
Θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
Θερμομόνωση πλακών θεμελίωσης
Θερμομόνωση έργων οδοποιίας (γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές)
Προστασία από τον παγετό σε δρόμους, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS) - GR

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS) - ENG

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf