FIBRANxps 500
16/04/2018
FIBRANxps ETICS BT
16/04/2018
FIBRANxps ETICS BT
16/04/2018
FIBRANxps 500
16/04/2018

FIBRANxps 700

Περιγραφή προϊόντος

Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 700 είναι σκληρή και αδιάβροχη θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης με λεία επιφάνεια στις δύο όψεις.

Είναι το μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά με ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

 • FIBRANxps_I

  Ι (ίσια)

 • FIBRANxps_L

  L (γωνία)

Εφαρμογές

Οι σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 700 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν μεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία, για θερμομόνωση

 • δωμάτων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης (π.χ. χώρος σταθμευσής βαρέων οχημάτων)
 • βιομηχανικών δαπέδων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • ψυκτικών θαλάμων με πάρα πολύ υψηλές μηχανικές φορτίσεις
 • πλακών θεμελίωσης γενικής κοιτόστρωσης μεγάλου πάχους
 • υπογείων τοιχίων μεγάλου βάθους
 • έργων οδοποιίας (γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές)
 • αεροδιαδρόμων και χώρων στάθμευσης

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

Download pdf

Κατάλογος Προϊόντων

Download pdf