Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-571
05/04/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo BP-40
05/04/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo BP-40
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-571
05/04/2018

FIBRANgeo BP-30

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες FIBRANgeo ΒP-30 είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό
ορυκτοβάμβακα που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN
13162 (MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Οι πλάκες FIBRANgeo ΒP-30 (1200 x 600 mm) μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με
υαλόπλεγμα) ή XA (Χαρτί craft) στη μία όψη.

Εφαρμογές

Eίναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες με πλεκτές ίνες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές σε περιπτώσεις που θα φέρουν θλιπτικά ή και εφελκυστικά φορτία σε:

Δάπεδα:

  • Πλωτό δάπεδο σκυροδέματος ή ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνεια π.χ. μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια, ,βιομηχανικό δάπεδο, ξύλινο δάπεδο (για πάχη 30-60mm).

Δώματα:

  • Εξωτερική μόνωση δωμάτων με πετροβάμβακα που καλύπτεται με σκυρόδεμα και στη συνέχεια με στεγανοποιητική μεμβράνη.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Κατάλογος προϊόντων

Download pdf