Τεχνική Βιβλιοθήκη FIBRANxps

 

Στο σημείο αυτό υπάρχει συγκεντρωμένη η βιβλιογραφία που αφορά την εφαρμογή των προϊόντων της Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps προκειμένου να βοηθήσουν τον μελετητή και τον κατασκευαστή στον σχεδιασμό ενός ενεργειακά σκόπιμου κτηρίου.