Τεχνικά Φυλλάδια FIBRANgeo

 

Τα προϊόντα FIBRANgeo συνδυάζουν μοναδικά θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία παρέχοντας στις κατασκευές ολοκληρωμένη προστασία. Τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo διακρίνονται με βάση την εφαρμογή τους (δώμα, τοιχοποιία, δάπεδο κλπ).

 

Προϊόντα για το Δώμα

Προϊόντα για την Εξωτερική Τοιχοποιία

Προϊόντα για την Κεραμοσκεπή - Ψευδοροφή

Προϊόντα για το Δάπεδο

Προϊόντα για την Ξηρά Δόμηση

Κοχύλια Πετροβάμβακα