Πυράντοχες πόρτες

Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αντίσταση στη φωτιά, οι κατασκευαστές θυρών πυρκαγιάς χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον πετροβάμβακα ως υλικό πυρήνα μέσα στην πόρτα. Για ακραίες απαιτήσεις η επένδυση πόρτας μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα στρώμα από γυψοσανίδα σε συνδυασμό με διάφορα στρώματα πετροβάμβακα σε διάφορους συνδυασμούς πάχους. Τέτοιες λύσεις ωστόσο αυξάνουν σημαντικά το βάρος της πόρτας, έτσι οι κατασκευαστές τείνουν να χρησιμοποιούν πυρήνα πετροβάμβακα όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα προϊόντα που προορίζονται για την εφαρμογή OEM πρέπει να έχουν υψηλή πυκνότητα, ακριβή ανοχή πάχους και χαμηλή θερμογόνο δύναμη.

Προϊόντα που αποτελούν το σύστημα