Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-050
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-570
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-570
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-050
05/04/2018

FIBRANgeo B-051

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-051 είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα
που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162
(MW - Mineral Wool insulation product for buildings)

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-051 μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη στη μία όψη όπως:

  • AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
  • AX (Αλουμινόχαρτο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
  • YM (Μη υφαντό μαύρο υαλοΰφασμα
  • YA (Μη υφαντό άσπρο υαλοΰφασμα)
  • XA (Χαρτί Kraft)

Εφαρμογές

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές:

Σε δάπεδα όπως :

  • Πλωτό δάπεδο σκυροδέματος με τελική επιφάνεια π.χ. μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια, βιομηχανικό δάπεδο (για πάχη 20-30mm).
  • Πλωτό δάπεδο ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνεια π.χ. ξύλο, κεραμικά πλακίδια (για πάχη 20-30mm).

Σε δώματα όπως :

  • Εξωτερική μόνωση αντιθορυβικών δωμάτων με πετροβάμβακα που καλύπτεται με σκυρόδεμα και στη συνέχεια με στεγανοποιητική μεμβράνη (για πάχη 20-30mm).

Σε ειδικές κατασκευές πυροπροστασίας και ηχομόνωσης .

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

DoP (20mm-30mm)

Download pdf

DoP (40mm+)

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Κατάλογος προϊόντων

Download pdf