Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα

Το σύστημα κατασκευής του αντεστραμμένου δώματος είναι κατάλληλο και για την κατασκευή φυτεμένου δώματος.
Οποιοδήποτε επίπεδο δώμα ή οροφή με μικρή ή μεγάλη κλίση μας προσφέρουν επιφάνειες στις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά ένα μέρος από τη χαμένη φύση των τσιμεντουπόλεων. Γι’ αυτό το λόγο, στα νέα κτήρια προβλέπονται όλο και συχνότερα φυτεμένα δώματα.
Η κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων εκτατικού τύπου, που είναι κατάλληλα για βιομηχανικά και επαγγελματικά κτήρια καθώς και για κατοικίες, μπορεί να είναι πολύ απλή διότι ακόμα και σε λεπτό υπόστρωμα χωρίς ιδιαίτερη περιποίηση μπορούν να αναπτυχθούν πολλά από τα λιγότερο απαιτητικά φυτά. Σε υπόστρωμα μεγαλύτερου πάχους μπορούμε να καλλιεργήσουμε λαχανικά, να φυτέψουμε θάμνους ή ακόμα και δέντρα. Μια πράσινη όαση σε αστικό περιβάλλον, η πράσινη επίπεδη στέγη είναι ταυτόχρονα ένα καταφύγιο ευημερίας για τους κατοίκους και μια ευπρόσδεκτη βελτίωση της σταθερότητας του μικροκλίματος και της θερμοκρασίας της οροφής.

Εκτός από την καλή εμφάνιση, οι πράσινες στέγες θωρακίζουν και προστατεύουν το κτίριο από τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Οι επιφάνειές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρτέρια ή ακόμα και λαχανόκηπους.