Πτώση 25,3% στην οικοδομική δραστηριότητα

Ακριβότερο από το φθινόπωρο το φυσικό αέριο στην Αθήνα
30/07/2011
1.097 αιτήσεις πήραν έγκριση για το Εξοικονομώ την α' εβδομάδα του Αυγούστου
11/08/2011
Ακριβότερο από το φθινόπωρο το φυσικό αέριο στην Αθήνα
30/07/2011
1.097 αιτήσεις πήραν έγκριση για το Εξοικονομώ την α' εβδομάδα του Αυγούστου
11/08/2011

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Απρίλιο 2011 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.789 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 494,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.903,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 25,3 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,4 %  στην επιφάνεια και κατά 32,3 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 (Πίνακας 1). Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.772 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε  476,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.847,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 25,2 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,7 % στην επιφάνεια και κατά 30,3 % στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του  2010 (Πίνακας 2). Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2011 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 17 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 17,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 55,9  χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2011 , είναι 2,9%.
Περισσότερα
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή