Η Θέα από την Κορυφή του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με τη ματιά της FIBRAN

H Fibran Στέλνει Μήνυμα Ελπίδας στο Χαμόγελο του Παιδιού
18/04/2016
Ολυμπιακό Διεθνές Κέντρο Τύπου στο Ρίο… με μονωτικά υλικά της FIBRAN
11/10/2016
H Fibran Στέλνει Μήνυμα Ελπίδας στο Χαμόγελο του Παιδιού
18/04/2016
Ολυμπιακό Διεθνές Κέντρο Τύπου στο Ρίο… με μονωτικά υλικά της FIBRAN
11/10/2016

 

 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ένα από τα σημαντικότερα έργα που ολοκληρώθηκαν τη χρονιά που διανύουμε στην Ευρώπη είναι ένα ελληνικό κόσμημα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  Η πολυπλοκότητα του έργου ήταν καθοριστική για την επιλογή των υλικών που επιλέχθηκαν από τη μελετητική ομάδα και τις κατασκευάστριες εταιρείες.

Η FIBRAN, βασικός προμηθευτής μονωτικών υλικών του έργου, συνέβαλε σε κάθε επίπεδο και φάση του κτηρίου παρέχοντας λύσεις τόσο με τον πετροβάμβακαFIBRANgeo όσο και με την εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps. Συγκεκριμένα, ο πετροβάμβακας χρησιμοποιήθηκε για τους διαχωριστικούς τοίχους & τις ψευδοροφές, τα κολυμβητά αντιθορυβικά δάπεδα & δάπεδα βαριάς χρήσης, καθώς και για την προστασία των σκυροδεμέτων & των σωληνώσεων και για τις πυροφραγές.  Η εξηλασμένη πολυστερίνη αξιοποιήθηκε στην σκυροδέτηση, στα εξωτερικά τοιχεία & την πλήρωση των αρμών, στα δώματα, στα υπόγεια δάπεδα & υπόγεια δάπεδα βαριάς/ πολύ βαριάς/ πάρα πολύ βαριάς χρήσης και στα κεκλιμένα δάπεδα.

Ο πίνακας με την αναλυτική περιγραφή των υλικών του ομίλου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο είναι ο κάτωθι:

Η τεχνική ομάδα της FIBRAN, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σέρρες, δούλεψε σε αγαστή συνεργασία με τους μελετητές και τις κατασκευάστριες εταιρείες τόσο για την τεκμηριωμένη επιλογή όσο και για τη βέλτιστη εφαρμογή των υλικών.