Εφαρμογή του Κανονισμού για την Δήλωση Απόδοσης DoP

Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013
"Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" έχουν υπογραφεί 22.358 συμβάσεις – εξετάζεται η αύξηση των κονδυλίων
08/08/2013
Η ρεαλιστική προσέγγιση στο Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
09/04/2013
"Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" έχουν υπογραφεί 22.358 συμβάσεις – εξετάζεται η αύξηση των κονδυλίων
08/08/2013

Η εφαρμογή της οδηγίας 89/106 για τα δομικά υλικά είναι η γνωστή σε όλους μέσω της Δήλωσης Συμμόρφωσης CE.

Πρόσφατα η οδηγία 89/106 (CPD- ConstructionProductsDirective) αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό Προϊόντων Δόμησης (CPR- ConstructionRegulation). Η αλλαγή που επιφέρει ο νέος κανονισμός είναι η υποχρέωση του παραγωγού να παρέχει Δηλώσεις Απόδοσης (DoP) για όλα τα προϊόντα που παράγει.

Το προϊόν θα συνεχίσει να σημαίνεται με CEαλλά ο παραγωγός αντί για την Δήλωση Συμμόρφωσης θα έχει την υποχρέωση να αποστέλλει τη Δήλωση Απόδοσης (DoP)για κάθε προϊόν.

Ο νέος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2013 και ισχύει για όλα τα προϊόντα.

H FIBRAN εφαρμόζει τον νέο κανονισμό, έχοντας δημιουργήσει ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα της όπου μπορείτε να βρείτε τα DoP για όλα τα προϊόντα  (Ανάκτηση DoP). 

Επίσης έχουμε δημιουργήσει  Χρήσιμες Οδηγίες για την καλύτερη και ευκολότερη εύρεση του DoP.