Πως να διαμορφώσετε μια καμάρα από υλικά ξηράς δόμησης
01/09/2020
FIBRANinside: Αρένα ΟΠΑΠ
23/09/2020
Πως να διαμορφώσετε μια καμάρα από υλικά ξηράς δόμησης
01/09/2020
FIBRANinside: Αρένα ΟΠΑΠ
23/09/2020
Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων & χώρων

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ

Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Η διάρκεια ζωής και η λειτουργικότητα της όψης εξασφαλίζονται με την επιλογή του Συστήματος Θερμομόνωσης Εξωτερικής Τοιχοποιίας. Ανάλογα με την επιθυμητή εξωτερική όψη και το χαρακτήρα του κτηρίου. Παράλληλα, η εφαρμογή του κατάλληλου θερμομονωτικού υλικού στο βέλτιστο πάχος για την θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, εξασφαλίζει και την αειφόρο θερμική άνεση.

• Επιλογή του κατάλληλου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης
• Επιλογή του κατάλληλου είδους μονωτικού υλικού
• Βέλτιστο πάχος μόνωσης
• Σωστή κατασκευή του εξωτερικού επιχρίσματος ή της επένδυσης
• Ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες τις εφαρμογής

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας χαρακτηρίζεται η θερμική προστασία του εξωτερικού περιβλήματος των κτηρίων με τη χρήση μιας θερμομονωτικής στρώσης που λειτουργεί ως Ενεργειακή Ασπίδα. Η θερμομόνωση αποτελεί μέρος του συστήματος, που επιλέγεται ανάλογα με την τοποθεσία του κτηρίου, τη χρήση ή το χαρακτήρα που θέλει να προσδώσει ο σχεδιαστής στο κτήριο.

ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της ενεργειακής απαίτησης του συστήματος συνολικά. Βασικά χαρακτηριστικά του θερμομονωτικού συστήματος πρέπει να είναι η ισορροπημένη διαπερατότητα υδρατμών σε ακραία καιρικά φαινόμενα, η μεγάλη διάρκεια ζωής η αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, κ.ά.

Το είδος για τη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων καθορίζεται ανάλογα με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που έχουμε επιλέξει και το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ισορροπημένη διαπερατότητα υδρατμών και στεγανότητα στο νερό, χωρίς επιπλέον στρώσεις (όπως με πρόσθετα προστατευτικά από τον αέρα, τα φράγματα υδρατμών ή επιβραδυντές διάχυσης υδρατμών).

ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

που επιλέγεται μπορεί να είναι:
• το ελάχιστο πάχος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την τοποθεσία του κτηρίου και την προβλεπόμενη χρήση του
• το βέλτιστο πάχος για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηρίου

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο. Η κατασκευή της θερμομόνωσης του κτηρίου πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς θερμογέφυρες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα μπαλκόνια, στους προβόλους, στα στηθαία, στην πιλοτή, στις κολώνες, στα δοκάρια, στα ανοίγματα στη βάση της όψης, στα διάφορα πρόσθετα στοιχεία μηχανικής στερέωσης, στη σύνδεση με τη θερμομόνωση του υπογείου, στη σύνδεση με τη θερμομόνωση της οροφής…

Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή της θερμομόνωσης του κτηρίου πρέπει επίσης να δίδεται προσοχή και στις θερμογέφυρες, που παρουσιάζονται σε τυχόν υπόγειες διαβάσεις, στην πιλοτή και στα κρύα ή ανοιχτά γκαράζ κάτω από θερμαινόμενους χώρους.

FIBRANxps ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ