Η διαχείριση της υγρασίας στα κτήρια
06/08/2020
Εξοικονομώ-Αυτονομώ ή Εξοικονομώ Κατ’ Ουσίαν;
17/08/2020
Η διαχείριση της υγρασίας στα κτήρια
06/08/2020
Εξοικονομώ-Αυτονομώ ή Εξοικονομώ Κατ’ Ουσίαν;
17/08/2020

Για την θερμομόνωση του νέου κτιρίου της Olympia Electronics στην Κατερίνη καθώς και για την δημιουργία κλίσεων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο πετροβάμβακας FIBRANgeo INCLIΝE. Το μέσο πάχος μόνωσης ήταν περίπου 11.5 cm.

Για την εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου επιλέχθηκε ο πετροβάμβακας FΙΒRΑΝgeo BP-ETICS σε συνδυασμό με τα πιστοποιημένα κονιάματα και επιχρίσματα θερμομόνωσης της CERESIT.