Τεχνικά Φυλλάδια FIBRANskin

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα υπάρχουν τα τεχνικά φύλλα όλων των τύπων Μεμβρανών FIBRANskin. Για ειδικά προϊόντα μπορείτε να ζητήσετε το τεχνικό φυλλάδιο στο email info@fibran.gr