FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-021-KO
21/10/2018
FIBRANgeo TB-560
21/10/2018
FIBRANgeo TB-560
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-021-KO
21/10/2018

FIBRANgeo ΤB-050

Περιγραφή προϊόντος

Οι εύκαμπτες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΤΒ-050 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14303 (MW - Mineral Wool insulation products).

Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Εφαρμογές

Κατάλληλος για την κατασκευή αεραγωγών- δοχείων – αεραγωγών κλπ.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf