Βιοκλιματική κατοικία στην Εκάλη
12/02/2024
Βιοκλιματική κατοικία στην Εκάλη
12/02/2024

FIBRANgeo PS

Περιγραφή προϊόντος

Τα Προκατασκευασμένα Κοχύλια Πετροβάμβακα Σωληνώσεων FIBRANgeo PS είναι κυλινδρικές διατομές από σκληρό πετροβάμβακα, που παράγονται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.
Ανήκουν στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14303 (MW – Factory made Mineral Wool Insulation products).

Εφαρμογές

Τα κοχύλια πετροβάμβακα FIBRANgeo PS εφαρμόζεται σε κτηριακές και βιομηχανικές σωληνώσεις.
Θερμομόνωση – ηχομόνωση – πυροπροστασία σε:

  • Κτηριακά και Βιομηχανικά Συστήματα Σωληνώσεων
  • Αγωγούς HVAC Κυκλικής Διατομής (Συστημάτων Θέρμανσης-Αερισμού-Κλιματισμού)
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 650 °C

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf