Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εντατικής Φύτευσης PLUS

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εντατικής Φύτευσης OPTIMO
26/05/2022
Αντεστραμμένο Βατό Δώμα OPTIMO
30/05/2022
Αντεστραμμένο Βατό Δώμα OPTIMO
30/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εντατικής Φύτευσης OPTIMO
26/05/2022

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εντατικής Φύτευσης PLUS


  1. Στην εντατική φύτευση μπορούμε, μαζί με ποώδη φυτά, να φυτεύσουμε και θάμνους ή δέντρα
  2. Πριν τον καθορισμό του πάχους και της σύστασης του υποστρώματος πρέπει να ληφθεί η συμβουλή του ειδικού για την επιλογή των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν
  3. Σε φυτεμένο δώμα ενταντικού τύπου χρησιμοποιείται γεωύφασμα, που τοποθετείται πάνω στην αποστραγγιστική μεμβράνη FIBRANskin SEAL, με τις κωνικές προεξιχές ή/και σε σκύρα, τα οποία και αυτά είναι τυλιγμένα με γεωύφασμα
  4. FIBRANxps 300-L
  5. Στεγανοποίηση
  6. Yπάρχοντα στρώματα μόνωσης
  7. Φέρουσα Κατασκευή