Στοιχεία σκυροδέματος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
  • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
  • FIBRANxps ETICS
  • ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
  • ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Τεκμηρίωση

Προϊόντα που αποτελούν το σύστημα