Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo TB-001
21/10/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo TBP-50
21/10/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo TBP-50
21/10/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo TB-001
21/10/2018

FIBRANgeo ΤB-021

Περιγραφή προϊόντος

Οι ημίσκληρες πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo ΤΒ-021 είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14303 (MW - Mineral Wool insulation products).

Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Εφαρμογές

Κατάλληλος για την κατασκευή αεραγωγών- δοχείων – αεραγωγών κλπ.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf