1ο Έξυπνο ενεργειακό σπίτι του ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα

1ο Έξυπνο ενεργειακό σπίτι του ΕΚΕΤΑ στην Ελλάδα