Εξηλασμένη Πολυστερίνη FIBRANxps

Τα προϊόντα FIBRANxps είναι σκληρές και αδιάβροχες θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης. Ανήκουν στην κατηγορία θερμομονωτικών προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης XPS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13164. Παράγονται από αφρώδες πολυστυρένιο με τη διεργασία της συνεχούς εξέλασης σχηματίζοντας μία συνεχή πλάκα στο επιθυμητό πάχος. Χρησιμοποιείται διάφανο και υψηλής θερμικής αντοχής πολυστυρένιο (GP-PS). Επίσης ορισμένα πρόσθετα βελτιώνουν τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος, όπως χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς. Για την επίτευξη του αφρισμού της εξηλασμένης πολυστερίνης προστίθενται διογκωτικά αέρια σε ποσοστό 6-7% κατά βάρος. Εναρμονισμένη με τους νεώτερους κανονισμούς της Ε.Ε. από την πρώτη ημέρα ισχύος τους, η FIBRAN χρησιμοποιεί αέρια που έχουν μηδενική (ODP=0) βλαπτική δράση στη προστατευτική από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία στρατοσφαιρική στοιβάδα όζοντος, καθώς και χαμηλό δυναμικό συμβολής στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (low GWP).

Το παραγόμενο υλικό είναι ένας στερεοποιημένος, ομοιογενής και σταθερός αφρός με κλειστές πολυεδρικές μικροκυψελίδες διαμέτρου 0,4 έως 1,1 mm και τοιχώματα πάχους 1 mm. Έτσι μόνο το 3% περίπου του όγκου του προϊόντος είναι στερεά ύλη ενώ το υπόλοιπο 97% καταλαμβάνεται από αδρανή αέρια με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλή θερμομονωτική ικανότητα σε χαμηλές πυκνότητες. Η συνεχής παραγόμενη πλάκα τεμαχίζεται σε τυποποιημένες διαστάσεις, διαμορφώνονται καταλλήλα οι επιφάνειες και οι ακμές και τέλος συσκευάζονται σε δέματα.

Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps χαρακτηρίζονται από την υψηλή και διαρκή θερμομονωτική ικανότητα, τη μηδαμινή υδατοαπορροφητικότητα, την υψηλή αντοχή σε συμπίεση και τη σταθερότητα των διαστάσεων τους. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάφλεξη και ανήκουν στην Κατηγορία Ε συμπεριφοράς στη φωτιά κατά ΕΝ 13501-1. Επίσης οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης είναι πλήρως συμβατές με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο) και οι πλάκες με αυλακωτή ή γκοφρέ επιφανειακή διαμόρφωση έχουν ιδιαίτερα ισχυρή πρόσφυση με το σκυρόδεμα και τα επιχρίσματα.

Πλεονεκτήματα:

  • Άριστη θερμομόνωση
  • Υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση και εφελκυσμό
  • Αδιάβροχο
  • Ελαφρύ και εύχρηστο
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις
  • Πλήρως ανακυκλώσιμο (100%)
  • Οικολογικό και φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον
  • Ελεύθερο 100% από CFC χλωροφθοράνθρακες και HCFC υδροχλωροφθοράνθρακες
  • Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής Όζοντος (ODP = 0)
  • Μηδενικό Δυναμικό Συμβολής στην Παγκόσμια Υπερθέρμανση (GWP = 0)