Άρθρο του μήνα: «Αειφόρος Σχεδιασμός και Ασφάλεια»

Airport City Office Park
16/11/2018
Η Σπουδαιότητα της Θερμομόνωσης
10/12/2018
Airport City Office Park
16/11/2018
Η Σπουδαιότητα της Θερμομόνωσης
10/12/2018
Costa Navarino Residences - Panorama Villa

Άρθρο του μήνα: «Αειφόρος Σχεδιασμός και Ασφάλεια»

Κύριο συστατικό του αειφόρου σχεδιασμού είναι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση μέτρων που συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση πόρων, όπως κτίρια και εγκαταστάσεις χαμηλής ή και μηδενικής κατανάλωσης, οικολογικές μεταφορές ή χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου, η τηλεθέρμανση, η ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ, τα συστήματα ανακύκλωσης-κομποστοποίησης κ.ά. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο λεγόμενος βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Βασικές αρχές του είναι ο κατάλληλος ηλιασμός και η ηλιοπροστασία των κτιρίων, αντίστοιχα ο αερισμός, ο δροσισμός και η διαχείριση του φυσικού φωτός, με στόχο την δημιουργία συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, και παράλληλα η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών. Μεταξύ άλλων η βιοκλιματική προσέγγιση διαπραγματεύεται την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών και την μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του θερμικού κέρδους από την ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας στο ελάχιστο την ενέργεια που καταναλώνεται για θέρμανση.

Κατ΄ αντιστοιχία, στην θερινή περίοδο προβλέπει την ελαχιστοποίηση της θερμικής προσόδου από την ηλιακή ακτινοβολία και την βελτιστοποίηση των μεθόδων φυσικού δροσισμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούμενη ενέργεια για ψύξη. Σε σχέση με τις θερμικές απώλειες του κελύφους, μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους είναι η θερμομόνωση, η οποία παρέχει ένα προστατευτικό περίβλημα που μειώνει τον χειμώνα τον ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο, ενώ το καλοκαίρι τον ρυθμό με τον οποίο εισάγεται στο κτίριο. Η μείωση των θερμικών διαφυγών από και προς τους εσωτερικούς χώρους έχει ως συνέπεια την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με την οποία τροφοδοτούνται τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης. Η μείωση αυτή μπορεί να είναι σημαντική εφόσον η θερμομόνωση εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών, που καθορίζουν τους μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας των επιμέρους δομικών στοιχείων του κελύφους.

Η θερμομόνωση όμως συμβάλλει και στην αποτελεσματική πυροπροστασία των κτιρίων, εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες πυράντοχες ιδιότητες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κανονισμοί, ιδιαίτερα στα ψηλά κτίρια, απαιτούν άκαυστα μονωτικά υλικά κατηγορίας Α1 ή Α2. Φυσικά η άκαυστη μόνωση από μόνη της δεν αρκεί, καθοριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται συνολικά η πυράντοχη συμπεριφορά του οικοδομήματος. Για παράδειγμα, στην φονική πυρκαγιά στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών Grenfell Tower στο Λονδίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο η μόνωση όσο και τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εξωτερική του επένδυση είχαν κριθεί ακατάλληλα κατά τους ελέγχους ασφαλείας, με τα γνωστά δραματικά αποτελέσματα.

Ολοκληρώνοντας, σημειώνεται ότι σκοπός του αειφόρου ή περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού, λειτουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος κατά τρόπο που να βελτιστοποιείται η οικολογική ποιότητα και να ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες. Πρόθεση του αειφόρου σχεδιασμού είναι η εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, ενώ οι εφαρμογές του αφορούν έργα που υιοθετούν ουσιαστικές καινοτομίες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μια δυναμική ισορροπία μεταξύ της οικονομίας και της κοινωνίας.

Dimitris Potiropoulos
Αrchitect Dipl Ing Arch MArch
Chairman & Founding Partner