Πράσινες Στέγες
24/01/2018
Νιάρχος 2
Θερμομόνωση Κατασκευών
24/01/2018
Πράσινες Στέγες
24/01/2018
Νιάρχος 2
Θερμομόνωση Κατασκευών
24/01/2018

Θερμομόνωση Δώματος και Αντεστραμμένου Δώματος

 

Στη Ευρώπη η θερμομόνωση δώματος είναι πάγια τακτική λόγω των πολλαπλών οφελών που παρουσιάζει τόσο για την αξία κτήσης όσο και για την λειτουργία του κτηρίου.

Η μόνωση των δωμάτων με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps θωρακίζει το ακίνητο και επιμηκύνει την μακροβιώτητα του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου που διαθέτει κάθε νοικοκυριό. Η FIBRAN, ελληνική βιομηχανία, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης στην Ευρώπη με εργοστάσια στην Ελλάδα, την Σλοβενία, την Τσεχία, την Πορτογαλία, την Βουλγαρία. Αυτό τής παρέχει την δυνατότητα να έχει ίσως την πληρέστερη γκάμα προϊόντων εξηλασμένης πολυστερίνης για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης της FIBRAN είναι κατάλληλες διότι συνδυάζουν ελάχιστη υδατοαπορροφητικότητα & υδρατμοπερατότητα (χάρη στα τοιχώματα των κυψελίδων του υλικού) με υψηλή θλιπτική αντοχή. Επιπλέον, η μόνωση στο δώμα (συμβατικό ή αντεστραμμένο) είναι σημαντικό να λειτουργεί ως ασπίδα στο μέσο στεγάνωσης του δώματος.

Η θερμομόνωση δώματος δημιουργεί μια ασπίδα που θωρακίζει το πλέον εκτεθειμένο τμήμα της κατασκευής σχεδόν εκμηδενίζοντας τις θερμικές απώλειες στο δώμα ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες ενώ ταυτόχρονα προστατεύει από μηχανικές καταπονήσεις, συστολοδιαστολές, βάρη και εξωγενείς παράγοντες όπως κτυπήματα, τρωκτικά και, βέβαια, την είσοδο υδάτων και υγρασιών. Με άλλα λόγια, το δώμα γίνεται ανθεκτικό.

Η FIBRAN διαθέτει συμβατά για κάθε απαιτούμενη προδιαγραφή προϊόντα και την τεχνογνωσία ορθής εγκατάστασης που μεταλαμπαδεύει σε εγκαταστάτες για κάθε μορφή δώματος (υπόγειο, αντεστραμμένο, μη προστατευμένο, ψυχρό, με κλίση κτλ.) ή στέγης (κεκλιμένη, ξύλινη κτλ.). Το σημαντικότερο όλων είναι να γνωρίζουμε τι παρούσες & μελλοντικές απαιτήσεις έχουμε από το δώμα μας. Ανάλογα με την περίσταση, υπάρχουν δυνατότητες για επιβαρυμένη κυκλοφορία στο δώμα (με χώρους στάθμευσης οχημάτων), δεξαμενές νερού (πισίνες με περιβάλλοντα χώρο φυτεμένης βλάστησης), δημιουργία πρόσθετου δωματίου στο σπίτι (π.χ. σοφίτα) ή απλή επισκεψιμότητα. Η FIBRAN βρίσκεται στην διάθεσή σας για να σας διαφωτίσει αναφορικά με το είδος των θερμομονωτικών πλακών, το πάχος της μόνωσης, τις διαδικασίες βήμα-προς-βήμα εγκατάστασης, την ενδεδειγμένη στεγάνωση & τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία αυτής κτλ.

Τα δώματα, που κατασκευάζονται χωρίς την προστασία στεγανοποιητικών μεμβρανών, εκτίθενται στην επίδραση φυσικών, χημικών και μηχανικών καταπονήσεων.

Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως η απουσία θερμικής μόνωσης πάνω από την στεγανοποιητική μεμβράνη οδηγεί σε έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα και των πιο προηγμένων στεγανοποιητικών υλικών. Ως εκ τούτου, και στην περίπτωση της αποκατάστασης (επισκευής) ενός δώματος η πλέον συνιστώμενη επιλογή δεν είναι άλλη από την εφαρμογή ενός από τα προτεινόμενα συστήματα αντεστραμμένης θερμομόνωσης δωμάτων.

Το είδος της αποκατάστασης και η αναβάθμιση επιλέγεται σε σχέση με τα ακόλουθα:

  • Την ύπαρξη διαρροής νερού από το δώμα,
  • Την επάρκεια της υφιστάμενης θερμομόνωσης στο δώμα,
  • Την ύπαρξη κατάλληλης κλίση της επιφάνεια ώστε να εξασφαλίζει την απορροή του νερού,
  • Το είδος χρήσης του δώματος (βατό, έντονη κυκλοφορία, κτλ.)

Συνεπώς, τα στάδια ελέγχου για την παρέμβαση σε υφιστάμενο δώμα είναι:

1. Προσεκτικός έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης:

  • Έλεγχος της σύνθεσης του υφιστάμενου δώματος,
  • Έλεγχος για πιθανή υγρασία στη παλαιά θερμομόνωση,
  • Έλεγχος για διαρροές από την υφιστάμενη στεγανοποιητική στρώση,
  • Έλεγχος της επάρκειας της κλίσης, της αποστράγγισης και των υδρορροών,
  • Ανίχνευση πιθανών μη θερμομονωμένων περιοχών (υφιστάμενες θερμογέφυρες)
  • Έλεγχος κατάστασης της κατασκευής στα περιμετρικά τμήματα του δώματος (συναρμογή με κατακόρυφα στοιχεία).

2. Καθορισμός της μελλοντικής χρήσης του δώματος και ανάλογη επιλογή του είδους των εργασιών επισκευής.

3. Στην περίπτωση αύξησης του φορτίου θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση από μηχανικό για την στατική επάρκεια της κατασκευής.

4. Εν συνεχεία, μπορεί να ληφθεί η απόφαση σχετικά με το είδος της επισκευής λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές και άλλων ειδικών εφόσον απαιτείται.