Προϊόντα Ξηράς Δόμησης FIBRANgyps

Διαθέσιμες σε διαφορετικούς τύπους και πάχη, οι γυψοσανίδες FIBRANgyps είναι ιδανικές για πυροπροστασία, θερμική και ακουστική μόνωση και αντοχή στην υγρασία, καθώς και εξαιρετική μηχανική απόδοση.

Όλες οι γυψοσανίδες FIBRANgyps ταξινομούνται ως Α+, όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΰδης, ακεταλδεΰδης και άλλων ουσιών.

Γυψοσανίδες FIBRANgyps