Διογκωμένη Πολυστερίνη FIBRANeps

Η διογκωμένη πολυστερίνη FIBRANeps είναι ένα ελαφρύ, θερμομονωτικό υλικό, το οποίο παράγεται με θερμοπλαστικούς κόκκους πολυστυρολίου και 98% αέρα.
Με τη διόγκωση τους, οι κόκκοι μεγαλώνουν και γίνονται σφαιρίδια, τα οποία κολλούν μεταξύ τους.
Η διογκωμένη πολυστερίνη FIBRANeps παράγεται σε μεγάλα μπλοκ, τα οποία κόβονται σε πλάκες.
Εκτός από εφαρμογές στην οικοδομική, η διογκωμένη πολυστερίνη χρησιμοποιείται και για παραγωγή προτύπων (καλουπιών) για χύτευση περίπλοκων σχημάτων, αλλά και ως υλικοπλήρωσης και συσκευασίας.

Προϊόντα γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης

Προϊόντα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης