Τεχνικά Φυλλάδια FIBRANxps

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα υπάρχουν τα τεχνικά φύλλα όλων των τύπων Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps. Για ειδικά προϊόντα μπορείτε να ζητήσετε το τεχνικό φυλλάδιο στο email info@fibran.gr