Προφίλ

Ο Όμιλος / Παγκόσμια Ελληνική

Η FIBRAN ενσαρκώνει το όραμα του ιδρυτή της, Δημήτρη Αναστασιάδη, ο οποίος με αφετηρία την Θεσσαλονίκη, το 1974, ξεκίνησε το ταξίδι για τη δημιουργία μιας αληθινά παγκόσμιας ελληνικής βιομηχανίας. Από το 1995 πρωταγωνιστεί στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών της Ευρώπης δημιουργώντας συστήματα λύσεων για διαφορετικά πεδία εφαρμογής της κατασκευής, βιομηχανίας & ναυτιλίας, ενώ διεύρυνε τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο της οικοδομής με την επένδυση στην παραγωγή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Η FIBRAN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία, με έξι (6) εργοστάσια παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα, ξηράς δόμησης και διογκωμένης πολυστερίνης & οχτώ (8) θυγατρικές στην Ευρώπη, ενώ τα προϊόντα της έχουν παρουσία σε εβδομήντα (70) χώρες του κόσμου. Σήμερα ο όμιλος, ένας από τους ελάχιστους παγκοσμίως, διαθέτει συνολικά έξι (6) υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής όλων των κατηγοριών μονωτικών υλικών (Εξηλασμένης Πολυστερίνης, Πετροβάμβακα και Διογκωμένης Πολυστερίνης) καθώς και Γυψοσανίδας.

Στην Ελλάδα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τερπνή Σερρών, παράγονται προϊόντα πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία FIBRANgeo και προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία FIBRANxps. Άλλες μονάδες παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης του ομίλου βρίσκονται στην Πορτογαλία, στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία.

Οι Άνθρωποι της FIBRAN / Η Οικογένεια της FIBRAN

Η FIBRAN, η παγκόσμια ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών δεν ξεχνάει ποτέ τις καταβολές της, ότι δηλαδή είναι μια οικογενειακή εταιρεία. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο του προσανατολισμού της καθώς είναι η αιτία για την οποία παράγει, ερευνά, δημιουργεί, αναπτύσσεται.

Η FIBRAN είναι το άθροισμα και η κοινή συνισταμένη των ανθρώπων της. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη διαχρονική συμβολή των 650 ικανών στελεχών που απασχολεί συνολικά ο όμιλος στα έξι εργοστάσια και τις οχτώ εταιρείες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου απαιτεί τον συγκερασμό συμπληρωματικών δεξιοτήτων έμπειρων και νέων ανθρώπων. Ο όμιλος επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση των ικανοτήτων & στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου του στελεχικού δυναμικού της μέσω της διοργάνωσης & υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων & πρακτικών εργαστηρίων ανάλογα με το ζητούμενο της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις διατάξεις του Ν. 4808/2021 για την Προστασίας της Εργασίας και τη κυρωθείσα Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, δεσμεύεται, -μέσω της Πολιτικής «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ» - ότι έχει υιοθετήσει και τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι εφαρμόζει τα άρθρα 9 και 10 του υπό κρίση Νόμου.

 
 

Σε μία περίοδο που η χώρα μας αναζητά πνεύμονες οξυγόνου για την ανάπτυξη της οικονομίας, η FIBRAN δημιουργεί καινοτόμα συστήματα μόνωσης & δόμησης υψηλής ποιότητας & απόδοσης αναβαθμίζοντας την άνεση στην κατοικία & την εργασία και τον πήχυ στην κατασκευή & την ελληνική οικονομία.

Ασπίδα στην κρίση, ασπίδα στην κατασκευή...

Οικονομικά Στοιχεία

 
 
 

Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης & Υγείας - Ασφάλειας