Προφίλ

Ο Όμιλος / Παγκόσμια Ελληνική

Η FIBRAN ενσαρκώνει το όραμα του ιδρυτή της, Δημήτρη Αναστασιάδη, ο οποίος με αφετηρία την Θεσσαλονίκη, το 1974, ξεκίνησε το ταξίδι για τη δημιουργία μιας αληθινά παγκόσμιας ελληνικής βιομηχανίας. Από το 1995 πρωταγωνιστεί στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών της Ευρώπης δημιουργώντας συστήματα λύσεων για διαφορετικά πεδία εφαρμογής της κατασκευής, βιομηχανίας & ναυτιλίας, ενώ διεύρυνε τη δραστηριοποίησή της στον κλάδο της οικοδομής με την επένδυση στην παραγωγή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Η FIBRAN είναι μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία, με έξι (6) εργοστάσια παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης, πετροβάμβακα, ξηράς δόμησης και διογκωμένης πολυστερίνης & οχτώ (8) θυγατρικές στην Ευρώπη, ενώ τα προϊόντα της έχουν παρουσία σε εβδομήντα (70) χώρες του κόσμου. Σήμερα ο όμιλος, ένας από τους ελάχιστους παγκοσμίως, διαθέτει συνολικά έξι (6) υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής όλων των κατηγοριών μονωτικών υλικών (Εξηλασμένης Πολυστερίνης, Πετροβάμβακα και Διογκωμένης Πολυστερίνης) καθώς και Γυψοσανίδας.

Στην Ελλάδα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τερπνή Σερρών, παράγονται προϊόντα πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία FIBRANgeo και προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία FIBRANxps. Άλλες μονάδες παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης του ομίλου βρίσκονται στην Πορτογαλία, στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία.

Οι Άνθρωποι της FIBRAN / Η Οικογένεια της FIBRAN

Η FIBRAN, η παγκόσμια ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών δεν ξεχνάει ποτέ τις καταβολές της, ότι δηλαδή είναι μια οικογενειακή εταιρεία. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο του προσανατολισμού της καθώς είναι η αιτία για την οποία παράγει, ερευνά, δημιουργεί, αναπτύσσεται.

Η FIBRAN είναι το άθροισμα και η κοινή συνισταμένη των ανθρώπων της. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη διαχρονική συμβολή των 450 ικανών στελεχών που απασχολεί συνολικά ο όμιλος στα έξι εργοστάσια και τις οχτώ εταιρείες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πολυπλοκότητα του αντικειμένου απαιτεί τον συγκερασμό συμπληρωματικών δεξιοτήτων έμπειρων και νέων ανθρώπων. Ο όμιλος επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση των ικανοτήτων & στη διεύρυνση του γνωστικού πεδίου του στελεχικού δυναμικού της μέσω της διοργάνωσης & υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων & πρακτικών εργαστηρίων ανάλογα με το ζητούμενο της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.

Επιπλέον, η εταιρεία ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων, παραστάσεων & εμπειριών μέσω της διοργάνωσης διεταιρικών εκδηλώσεων & κοινών προγραμμάτων σε διάφορες χώρες όπου συμμετέχουν στελέχη των διαφόρων θυγατρικών του ομίλου.

Προσκαλούμε κάθε νέο στέλεχος που θέλει να ενταχθεί στην οικογένεια της FIBRAN να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα. Το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων θα εξετάσει τη συμβατότητα των εμπειριών & ικανοτήτων με τις ανάγκες της εταιρείας τη δεδομένη χρονική περίοδο.

  • Τμήμα Παραγωγής & Προγραμματισμού Παραγωγής
  • Τεχνική Διεύθυνση
  • Τμήμα Πωλήσεων
  • Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης
  • Τμήμα Λογιστηρίου & Οικονομικού Προγραμματισμού
  • Τμήμα Marketing
  • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Τμήμα Παραγγελειοληψίας & Logistics
  • Τμήμα Αποθηκών

Σε μία περίοδο που η χώρα μας αναζητά πνεύμονες οξυγόνου για την ανάπτυξη της οικονομίας, η FIBRAN δημιουργεί καινοτόμα συστήματα μόνωσης & δόμησης υψηλής ποιότητας & απόδοσης αναβαθμίζοντας την άνεση στην κατοικία & την εργασία και τον πήχυ στην κατασκευή & την ελληνική οικονομία.

Ασπίδα στην κρίση, ασπίδα στην κατασκευή...

Οικονομικά Στοιχεία

 
 
 

Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής διαχείρισης