Τσιμεντοσανίδα

  • H FIBRANgyps TECNO είναι πλάκα από ινοπλισμένη γυψοσανίδα, με σύνδεσμο αρσενικού-θηλυκού στα περιμετρικά άκρα και σήμανση CE κατά το πρότυπο UNI EN 15283-2. Δεν εκπέμπει ρυπογόνες ουσίες και διαθέτει ταξινόμηση A+ κατά το πρότυπο EN ISO16000-09. Οι πλάκες FIBRANgyps TECNO, έχουν αντίδραση στη φωτιά κατηγορίας Euroclass A1 (Άκαυστη).