FIBRANgeo TB-021
21/10/2018
FIBRANgeo R-AL
FIBRANgeo R-050-AL
21/10/2018
FIBRANgeo R-AL
FIBRANgeo R-050-AL
21/10/2018
FIBRANgeo TB-021
21/10/2018

FIBRANgeo ΤBΡ-50

Περιγραφή προϊόντος

Οι Σκληρές Πλάκες Πετροβάμβακα τεχνικής μόνωσης με πλεκτές ίνες FIBRANgeo TΒP-50 παράγονται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων. Ανήκουν στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14303 (MW – Factory made Mineral Wool Insulation products).

Εφαρμογές

Οι πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo TBP-50 εφαρμόζονται σε κτηριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή και μεγάλα μηχανικά
φορτία. Θερμομόνωση – ηχομόνωση – πυροπροστασία σε:

  • Οροφές Δεξαμενώn
  • Δοχεία
  • Ηλεκτροστατικά Φίλτρα καπνού
  • Κολώνες Διυλιστηρίων
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 650 °C

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf