FIBRANgeo R-040 AL
FIBRANgeo TBP-080
21/10/2018
FIBRANgeo R-040 AL
FIBRANgeo B-090-YM
21/10/2018
FIBRANgeo R-040 AL
FIBRANgeo B-090-YM
21/10/2018
FIBRANgeo R-040 AL
FIBRANgeo TBP-080
21/10/2018

FIBRANgeo TBP-090

Περιγραφή προϊόντος

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo TBP-090 παράγεται από ορυκτά πετρώματα, που αρχικά τήκονται σε ηλεκτρική κάμινο στους 1520°C και στη συνέχεια ινοποιούνται. Η χρήση ηλεκτρικής καμίνου και όχι υψικαμίνου με ορυκτά καύσιμα, που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι παραγωγοί πετροβάμβακα, εξασφαλίζει άριστη ποιότητα προϊόντος και ελαχιστοποιεί την εκπομπή αέριων ρύπων στο περιβάλλον.

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14303 (MW - Mineral Wool insulation products).

Ο πετροβάμβακας είναι φυσικό ανόργανο ινώδες μονωτικό υλικό, αναγνωρισμένο διεθνώς για τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές του ιδιότητες, καθώς και για την άριστη συμπεριφορά του σε υψηλές θερμοκρασίες και στη φωτιά.

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλος για την κατασκευή τεμαχίων σε παντογράφο.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - GR

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - ENG

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS) - IT

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf