FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-560-KO
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-001-KO
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-001-KO
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-560-KO
21/10/2018

FIBRANgeo R-080-KO

Περιγραφή προϊόντος

Το ρολό πετροβάμβακα με κοτετσόσυρμα (γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα και ανοξείδωτο σύρμα ραφής) FIBRANgeo R-080-KO παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14303 (MW - Mineral Wool insulation products).

Εφαρμογές

Το ρολό πετροβάμβακα FIBRANgeo R-080-KO είναι κατάλληλο για χρήση σε κτηριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Παρέχει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σε:

  • Συστήματα σωληνώσεων
  • Βαλβίδες, Καμπύλες, Φλάντζες
  • Καπναγωγούς, Αγωγούς Κρύου Αέρα / HVAC (Συστημάτων Θέρμανσης- Αερισμού-Κλιματισμού), Χαλύβδινες Καμινάδες
  • Κυλινδρικά / Πλευρικά τοιχώματα και Οροφές Δεξαμενών
  • Λέβητες, Δοχεία, Κλίβανοι
  • Κολώνες Διυλιστηρίων
  • Εναλλάκτες θερμότητας, Ηχοπαγίδες / Σιγαστήρες (σιλανσιέ)
  • Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας 650°C

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf