FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-080-KO
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-021-KO
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-021-KO
21/10/2018
FIBRANgeo R-KO
FIBRANgeo R-080-KO
21/10/2018

FIBRANgeo R-001-KO

Περιγραφή προϊόντος

Το ρολό πετροβάμβακα ραμμένο με κοτετσόσυρμα (γαλβανισμένο συρμάτινο πλέγμα και ανοξείδωτο σύρμα ραφής) FIBRANgeo R-001-KO παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14303 (MW – Mineral Wool Insulation products).

Εφαρμογές

Το ρολό πετροβάμβακα FIBRANgeo R-001-KO είναι κατάλληλο για χρήση σε κτηριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Παρέχει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σε:

  • Συστήματα σωληνώσεων
  • Καπναγωγούς, Αγωγούς Θερμού Αέρα / Κρύου Αέρα, Χαλύβδινες Καμινάδες
  • Καπναγωγούς, Αγωγούς Κρύου Αέρα / HVAC (Συστημάτων Θέρμανσης- Αερισμού-Κλιματισμού), Χαλύβδινες Καμινάδες
  • Κυλινδρικά / Πλευρικά τοιχώματα και Οροφές Δεξαμενών
  • Λέβητες, δοχεία, κλίβανοι, ηλεκτροστατικά φίλτρα καπνού
  • Εναλλάκτες θερμότητας, Ηχοπαγίδες / Σιγαστήρες (σιλανσιέ)
  • Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας 650°C

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf