Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-570
05/04/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo BP-30
05/04/2018
FIBRANgeo BP 30-40-50-70-HD
FIBRANgeo BP-30
05/04/2018
Πετροβάμβακας FIBRANgeo
FIBRANgeo B-570
05/04/2018

FIBRANgeo B-571

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo B-571 είναι ένα σκληρό και ανθεκτικό σε συμπίεση και εφελκυσμό θερμομονωτικό υλικό με πλεκτές ίνες, που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων.

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo B-571 ανήκει στην κατηγορία ορυκτοβαμβάκων για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation products).

Εφαρμογές

Δάπεδα

  • Πλωτό δάπεδο σκυροδέματος με τελική επιφάνια
  • Πλωτό δάπεδο ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνια

Δώματα

  • Μεταλλικά πανέλα οροφής
  • Εξωτερική μόνωση δωμάτων (μεταλλικό ή Ο/Σ) με πετροβάμβακα που καλύπτεται με στεγανοποιητική μεμβράνη
  • Εξωτερική μόνωση δωμάτων με πετροβάμβακα που καλύπτεται με σκυρόδεμα και στη συνέχεια στεγανοποιητική μεμβράνη

Κατασκευές όπως:

  • Θερμομονωτικές, Ηχομονωτικές και Πυράντοχες πόρτες
  • Θερμομονωτικά, Ηχομονωτικά και Πυράντοχα πετάσματα.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Κατάλογος προϊόντων

Download pdf