FIBRANgeo BP ETICS
FIBRANgeo BP-ETICS
16/04/2018
FIBRANxps FABRIC
16/04/2018
FIBRANxps FABRIC
16/04/2018
FIBRANgeo BP ETICS
FIBRANgeo BP-ETICS
16/04/2018

FIBRANgeo B-021

Περιγραφή προϊόντος

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo Β-021 είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation product for buildings).

Οι πλάκες FIBRANgeo Β-021 μπορούν να παραχθούν με επικάλυψη στη μία όψη όπως:
AL (Αλουμινόφυλλο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
AX (Αλουμινόχαρτο ενισχυμένο με υαλόπλεγμα)
YM (Μη υφαντό μαύρο υαλοΰφασμα)
YA (Μη υφαντό άσπρο υαλοΰφασμα)
XA (Χαρτί Kraft)

Εφαρμογές

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές:
Στο ενδιάμεσο κενό κατακόρυφων δομικών στοιχείων όπως:

 • Τοίχοι και επενδύσεις τοίχων με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας, ξύλινες).
 • Αεριζόμενη όψη με επένδυση μαρμάρου, διακοσμητικών τούβλων, πλακιδίων, μεταλλικών πανέλων, κ.ά.
 • Στον πυρήνα δικέλυφης τοιχοποιίας, κατασκευής στο
  έργο (π.χ. τούβλα, πλάκες ξηράς δόμησης, μεταλλικά
  φύλλα

Στο ενδιάμεσο κενό οριζόντιων δομικών στοιχείων όπως:

 • Αντιθορυβικό πλωτό ελαφρύ δάπεδο (πάχος 20-30mm).
 • Ψευδοροφή ξηράς δόμησης διάτρητη ή αδιάτρητη (π.χ. γυψοσανίδας, ορυκτών ινών, μεταλλικής, ξύλινης).
 • Επάνω σε οριζόντιο δώμα κάτω από κεραμοσκεπή.
 • Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης.
 • Επένδυση pilotis με πλάκες ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας εξωτερικής χρήσης, τσιμεντοσανίδας).

Σε ειδικές κατασκευές πυροπροστασίας και ηχομόνωσης.

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

DoP (20-30mm)

Download pdf

DoP (40+mm)

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας(SDS)

Download pdf

Κατάλογος προϊόντων

Download pdf