FIBRANxps 400
19/10/2018
FIBRANxps GP
19/10/2018
FIBRANxps GP
19/10/2018
FIBRANxps 400
19/10/2018

FIBRANxps 300

Περιγραφή προϊόντος

Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 300 είναι σκληρές και αδιάβροχες με λεία επιφάνεια στις
δύο όψεις και παράγονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 και ΕΝ 13172.

Είναι το μοναδικό θερμομονωτικό υλικό που έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, αδιάβροχο αλλά με ισορροπημένη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών.

Η διαμόρφωση των πλευρικών του ακμών μπορεί να είναι τύπου:

 • FIBRANxps_I

  Ι (ίσια)

 • FIBRANxps_L

  L (γωνία)

Εφαρμογές

Οι σκληρές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps 300 εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους κτηριακών κατασκευών, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον και σε περιπτώσεις που θα φέρουν μεγάλα θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία, για θερμομόνωση:

 • αντεστραμμένου δώματος
 • συμβατικού δώματος χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης
 • φυτεμένου δώματος εκτατικής φύσης
 • θερμομόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων
 • κεκλιμένης στέγης σκυροδέματος
 • υπόγειων τοιχίων και εδαφόπλακας
 • δαπέδου με ενδοδαπέδια θέρμανση
 • δαπέδου μεταξύ ορόφων χωρίς απαιτήσεις ηχομόνωσης
 • πισινών
 • ψυκτικών θαλάμων
 • πλακοστρώσεων αύλειων χώρων και πλατειών (προστασία έναντι σπηλαιώσεων παγοπληξίας)

Έντυπα

Τεχνικό Φυλλάδιο

Download pdf

DoP - 50-60mm

Download pdf

DoP - 70-100mm

Download pdf

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS)

Download pdf

Κατάλογος Προϊόντων

Download pdf